Den verkliga hemligheten till ökat deltagarantal till Rusta & Matcha, 2024

Lämna “rekryteringslotteriet” och säkra en kontinuerligt större och mer frekvent deltagarbas!

Fördelar

Utökad deltagarbas

Med deltagarorienterat perspektiv som fångar och övertygar, stör jag konventionellt tänkande, skapar det perfekta budskapet, och får fler besökare att signa sig till dig som R&M-leverantör. 

Kvalitetssäkrad rekrytering

Jag prioriterar levererans av sensmoral som överensstämmer med varumärkets kärnvärden, där varje strategiskt valt ord förmedlar unicitet, empati och vision.

Trygg Onboarding

Orden bygger på er brand story, och ingjuter hopp och tro, där strävan efter ett personligt bemötande blir receptet som gör din publik sugen på mer.

Det här blir resultatet

Ökat deltagarantal

Orden frigör er från marknadsdissonans till distinkt upplevelse som skapar konkurrenskraft; ett mer personligt och empatisk bemötande av deltagaren. Den känner att det handlar mer om hen än om er, där deltagaren blir hjälten i storyn.

Minskat deltagarbortfall

Den ton som slås an i deltagarens första möte med er, är också den hon bär med sig in i programmet.

Högre deltagarnärvaro

Det gör att hon inte ser sitt deltagande som ett tvång och ett nödvändigt ont, men som ett förutsättning och en möjlighet, där hon med glädje och tillförsikt suger åt sig visionen om en framtid på arbetsmarknaden.

Förhöjd deltagarnöjdhet

Deltagaren blir inte bara ett projekt på väg mot nästa deltagare, utan ser sig som en del av er, där ni attraherar och behåller deltagare, där de blir trogna ambassadörer för varumärket.

Kvinna serverar bakelse.

Nöjd kund

"Workshopen och ramverket för brand strategy var en av de mest givande och berikande upplevelser någonsin. Vi fick bland annat hjälp med statements, tonalitet, kärnvärden och messaging, men också med nytt företagsnamn samt modet att våga byta till ett som bättre stämmer med vår kärnverksamhet. Den gav oss ny energi och insikter om att vi behöver utmana oss själva för att nå vår fulla potential. Under dagarna gick mina tankar från abstrakta teorier till konkreta planer, och nu har jag verktygen för att omsätta dem i praktiken. Dessutom har jag fått vägledning om hur jag kan identifiera och dra nytta av mina styrkor samtidigt som jag arbetar med mina utvecklingsområden. Under workshopen tog vi oss an känsliga ämnen som ibland kan vara svåra att diskutera, men tack vare handledarens kulturella känslighet och expertis, var vi alla trygga och kunde ha öppna och meningsfulla diskussioner."
Sharif Abdullahi. CEO Granter AB.
Sharif Abdullahi
CEO Granter AB

Beprövad Excellens i Copywriting

Med beprövad erfarenhet av copywriting är jag en garant inom sälj, marknadsföring och branding. Min överlåtelse till personligt och noggrant formulerade texter som tilltalar och övertygar, ger deltagaren en “hem”-känsla av att äntligen ha landat – att det äntligen finns någon som förstår. På det sättet levererar jag resultat över förväntningarna. Lita på mig som katalysator för ökat deltagarantal inom Rusta & Matcha, som driver din verksamhet mot långsiktig framgång.

Genom att skapa en presentationssida som är informativ, förmedlar empati, och adresserar den arbetssökandes känslomässiga resa, kan du skapa en kontinuerligt större och mer frekvent deltagarbas. 

Nyfiken?

Det jag ger som gåva är specifikt och kräver inga motprestationer, förutom att du “river bort omslagspappret” här till höger och beställer din fria rapport om hur du kan använda din presentationssida hos Af för att öka antalet deltagaransökningar. 

Du kan också boka ett 15 min telefonsamtal här, så berättar jag mer. 

Landing Copywriting

Svar inom 24 timmar